Výpis systémových zpráv

ZAŘÍZENÍ PRO GRANULAČNÍ LINKU A TUKOVÁNÍ GRANULÍ

Datum uveřejnění 10.07.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.07.2020
Označení verze Aktuální  (10.07.2020 19:51:20)
Systémové číslo P20V00005496
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZAŘÍZENÍ PRO GRANULAČNÍ LINKU A TUKOVÁNÍ GRANULÍ
Druh Dodávky
Popis Předmětem této zakázky se rozumí kompletní souhrn veškerých prací, služeb a dodávek spojených se
zajištěním dodávky zařízení pro granulační linku a tukování granulí, a to v rozsahu dle zadavatelem
poskytnuté specifikace a dalších podkladů, které tvoří součást zadávacích podmínek tohoto
výběrového řízení.
Nedílnou součástí této zakázky je také základní montáž na finální místo určení v budově VKS, a to všech
dodaných zařízení (umístění zařízení do konstrukce).
Zprovoznění, elektroinstalace, testovací provoz, zaškolení obsluhy, předepsané revizní zkoušky,
napojení na stávající technologie, elektroinstalace a napojení na stávající řidící systém, nejsou součástí
této zakázky. Všechny tyto činnosti budou zadavatelem zajištěny v samostatném VŘ.
Další podmínky zadání této zakázky jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace, kterou tvoří:
 Příloha č. 1 - Specifikace
 Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na
webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/primagra-a-s
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 3.000.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zemědělské stroje
  • Stroje pro přípravu krmiva pro zvířata
Datum ukončení příjmu nabídek 29.07.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Primagra, a.s.
IČO 45148155
Adresa
Nádražní 310
26231 Milín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 372427

Nahoru