Výpis systémových zpráv

ZALOŽENÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ NA K.Ú. ŠUMICE

Datum uveřejnění 01.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.09.2018
Označení verze Aktuální  (01.07.2019 12:44:49)
Systémové číslo P18V00007900
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZALOŽENÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ NA K.Ú. ŠUMICE
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Šumice. Zakázka zahrnuje založení 7 lokálních biocenter ÚSES na katastru obce Šumice, dále trasy regionálního biokoridoru propojujícího tyto biocentra s regionálním biocentrem RB5 Mezi rybníky a "dobudování" stávajícího regionálního biocentra Mezi rybníky. Všechny prvky obsažené v zakázce, budou realizovány na orné půdě a její změnou dojde k výraznému omezení vodní a větrné eroze v zemědělské krajině, a zejména k posílení ekologické stability krajiny. Celková výměra řešeného území, na němž je veřejná zakázka realizována, je 75,3296 ha. Součástí předmětu veřejné zakázky je 3 letá následná péče, ve čtvrtém roce po dokončení výsadeb budou dále provedeny činnosti specifikované zadávací a projektovou dokumentací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 79 633 045,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-033224
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vysazování stromů
  • Zahradnické služby
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2019 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 06.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ZALOŽENÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ NA K.Ú. ŠUMICE
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Šumice
IČO 00637602
Adresa
Šumice 11
67175 Šumice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 372669

Nahoru