Výpis systémových zpráv

Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava

Datum uveřejnění 15.01.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.01.2015
Označení verze Aktuální  (28.01.2019 12:11:05)
Systémové číslo P15V00000207
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava
Druh Služby
Popis 1.1 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na provádění zimní a běžné letní údržby silnic, jejich součástí a příslušenství v oblasti okresu Ostrava a opatření k zajišťování bezpečnosti silničního provozu (dále jen BESIP) na nich tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
1.2 Doba plnění je stanovena na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019.
1.3 Místem plnění je vybraná silniční síť Statutárního města Ostravy, její součástí a příslušenství v oblasti okresu Ostrava v délce 153,507 km (stav platný k datu vyhlášení zadávacího řízení, zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah poskytované služby vzhledem ke změnám ve svěřených úsecích silniční sítě),
1.4 Všechny prováděné služby a práce musí být v souladu s platnými zákony a předpisy BOZP, PO a ekologie (viz příloha č. 6).
1.5 Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
1.6 Předpokládaná hodnota je stanovena na 144.895.000,-- Kč bez DPH. Zadavatel zároveň stanovuje tuto cenu jako maximálně přípustnou. Její překročení bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a nabídka s cenou vyšší bude vyřazena. Zadavatel zároveň stanovuje maximálně přípustné ceny jednotlivých položek, viz příloha č. 7. Překročení i jedné maximálně přípustné ceny bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a nabídka s takovouto cenou bude vyřazena.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 498205
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.04.2015 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru