Výpis systémových zpráv

Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2017-2020

Datum uveřejnění 13.11.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.11.2017
Označení verze Aktuální  (13.11.2017 12:07:33)
Systémové číslo P17V00008289
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2017-2020
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů došlých a vzešlých z činnosti zadavatele a to v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 250/2014 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. Od 25.5.2018 také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Předpokládaný současný objem papírových dokumentů zadavatele předávaných k další správě (evidence, uložení, skartace …) je cca 35 běžných metrů. Papírové dokumenty jsou v současnosti umístěni sídle Zadavatele. Služba bude poskytována na základě této zakázky po dobu 36 měsíců od podpisu smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům
Datum ukončení příjmu nabídek 20.11.2017 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
IČO 00874647
Adresa
Olbrachtova 1390/II
29301 Mladá Boleslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 515633

Nahoru