Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zajištění činnosti TDI a BOZP na stavbě...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 05.06.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.06.2012
Označení verze Aktuální  (29.03.2013 13:37:26)
Systémové číslo P12V00000749
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění činnosti TDI a BOZP na stavbě „Rekonstrukce plicního oddělení“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky, je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti dle potřeby stavebníka, vč. technického dozoru investora (dále TDI), dále poskytování služeb koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“) na stavbě: „Rekonstrukce plicního oddělení“. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy v areálu MNO p.o. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající jednopodlažní budově, která má ve středním traktu zvýšenou světlou výšku. Dispozice nového plicního oddělení zachovává pracoviště s odběry, částečně zabírá čekárnu pro odběry. Pracoviště nutričních terapeutů je zabráno pro potřeby nového pracoviště plicní ambulance. V budově bude zachovaná podiatrická ambulance. Dále budou zrekonstruovány toalety pro odběry. Část objektu je podsklepená. Jedná se o řešení nových vyšetřoven ve stávajících prostorách bez výrazného zásahu do charakteru stávajícího objektu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 22.06.2012 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zajištění činnosti TDI a BOZP na stavbě „Rekonstrukce plicního oddělení“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
IČO 00635162
Adresa
Nemocniční 20
72880 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212814

Nahoru