Výpis systémových zpráv

ZÁHORKOV – MODERNIZACE FARMY

Datum uveřejnění 20.11.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.11.2015
Označení verze Aktuální  (27.04.2016 21:45:34)
Systémové číslo P15V00007399
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZÁHORKOV – MODERNIZACE FARMY
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o novostavbu dvou stájí pro výkrm brojlerů. Stavba bude umístěna v souladu s platnou ÚPD
v areálu farmy zemědělské prvovýroby v obci Kájov - Kladné, osadě Záhorkov, v katastru Kladné,
v území zastavitelném zemědělskými stavbami. Objekty budou připojeny na rozvody NN 0,4kV,
vodovod, kanalizaci a rozvody plynu v areálu. Novostavba budou sloužit k efektivnímu výkrmu
drůbeže (brojlerů). Stavba bude splňovat požadavky na chov dle současné úrovně znalostí při
požadavku na maximální efektivitu provozu. Jedná se o stavbu trvalou, o novostavbu objektů
zemědělské prvovýroby.
Stavba bude provedena v jedné etapě.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace a popis technologie (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr stavby a technologie (Příloha č. 2)
Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace v digitální podobě na CD poskytne zadavatel na písemnou
žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou v článku 5. této
zadávací dokumentace. V žádosti bude uvedeno obchodního jména uchazeče a jméno osoby, které za
uchazeče dokumentaci na CD bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
6.2. Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 26.11.2015 v 10:00 hod. nebo dne 2.12.2015
v 10:00 hod., na adrese: Výkrm Tagrea, s.r.o., farma Záhorkov u Českého Krumlova, 382 21 Kájov.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby uchazeči zaslali kontaktní osobě
zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména uchazeče a jména osob,
které se za uchazeče místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději
jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 52 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 06.01.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ZÁHORKOV – MODERNIZACE FARMY
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Vodňanské kuře, s.r.o.
IČO 27435148
Adresa
Karlov 196
28401 Kutná Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 526548

Nahoru