Výpis systémových zpráv

VZ_NBK_051_2013_15 Nymburk - ulice Letců R.A.F. - Instalace městského mobiliáře

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 02.07.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 02.07.2013
Označení verze Aktuální  (02.07.2013 14:02:39)
Systémové číslo P13V00004063
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2013_15 Nymburk - ulice Letců R.A.F. - Instalace městského mobiliáře
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je:
b) instalace městského mobiliáře (lavičky, kolostavy, odpadkové koše, plakátovací plochy) dle PD pro provádění stavby.
d) doložení kvality zabudovaných výrobků a materiálů certifikátem.
e) likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.
f) bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou
g) zajištění záboru veřejného prostranství a případné získání povolení zvláštního užívání dotčených sousedních pozemků a pozemních komunikací a s tím související plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu
h) uvedení veškerých ploch dotčených instalací mobiliáře do původního stavu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 24.07.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru