Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vývoj nového programového modulu pro programový...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.05.2018
Označení verze Aktuální  (13.06.2018 13:56:55)
Systémové číslo P18V00003415
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vývoj nového programového modulu pro programový systém RFEM
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování odborných služeb spočívajících v provádění teoretických analýz.

Zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na 2 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

I. část - Dynamické řešení konstrukcí s lany na kladkách

Předmětem I. části veřejné zakázky je poskytování odborných služeb spočívajících v provádění teoretických analýz v oblasti dynamiky konstrukcí s lany na kladkách, včetně dynamického zatížení, vývoj programových modulů v jazycích FORTRAN a C++ a jejich implementace v programovém systému RFEM, včetně testování.

Poskytování služeb bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa
• Rešerše literatury a studium potřebných teoretických pramenů zabývajících se problematikou výpočtů kladek a metodami nelineární dynamiky konstrukcí.
• Vytvoření algoritmu pro řešení lan na kladkách bez uvažování poloměru kladek.
• Dynamická analýza, včetně respektování nelineárního chování konstrukce, včetně materiálové
• nelinearity.
• Programování příslušných programových modulů v jazyce FORTRAN a C++.

II. etapa
• Testování vypracovaných modulů a opravy chyb.
• Programování potřebných programových modulů na základě testování.
• Dokončení testování a vypracování dokumentace v projektu.

Podrobný popis předmětu plnění je obsažen v podrobné specifikaci služeb, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1a.

II. část - Progresivní materiálově nelineární a časově závislé řešení betonových konstrukcí
Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných služeb spočívajících v provádění teoretických analýz v oblasti betonových konstrukcí s uvažováním viskózního chování betonu, vývoj programových modulů v jazycích FORTRAN a C++ a jejich implementace v programovém systému RFEM, včetně testování.

Poskytování služeb bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa
• Rešerše literatury a studium potřebných teoretických pramenů zabývajících se problematikou výpočtů kladek a metodami nelineární dynamiky konstrukcí.
• Vytvoření algoritmu pro řešení lan na kladkách bez uvažování poloměru kladek.
• Dynamická analýza, včetně respektování nelineárního chování konstrukce, včetně materiálové
• nelinearity.
• Programování příslušných programových modulů v jazyce FORTRAN a C++.

II. etapa
• Doplnění materiálového modelu o viskozitu.
• Testování vypracovaných modulů a opravy chyb.
• Programování potřebných programových modulů na základě testování.
• Dokončení testování a vypracování dokumentace v projektu.

Podrobný popis předmětu plnění je obsažen v podrobné specifikaci služeb, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1b.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 467 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Programování programového vybavení a poradenské služby
  • Výzkum a vývoj a související služby
  • Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FEM consulting, s.r.o.
IČO 44961464
Adresa
Veveří 331/95
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-010442

Nahoru