Výpis systémových zpráv

„VÝSTAVBA VODOVODU, KANALIZACE A ČOV – POCINOVICE II“

Datum uveřejnění 14.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.09.2017
Označení verze Aktuální  (15.08.2019 12:33:43)
Systémové číslo P17V00006768
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „VÝSTAVBA VODOVODU, KANALIZACE A ČOV – POCINOVICE II“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností AQUAŠUMAVA s.r.o., se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911), Slepými výkazy výměr a podmínkami zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění splnění požadavku na zajištění povinné publicity projektu samostatně pro část 1 „Výstavba kanalizace a ČOV“ i pro část 2 „Výstavba vodovodu“ v souladu s požadavky OPŽP uvedenými v „Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020“, kapitola „D.1 – Publicita a propagace“, uveřejněnými na www.opzp.cz a dle doplňujících pokynů Zadavatele.
Veřejná zakázka je financována z projektů CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164 a CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001165.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 78 495 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 24.11.2017 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 09.10.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-pocinovice
Smlouva „VÝSTAVBA VODOVODU, KANALIZACE A ČOV – POCINOVICE II“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Pocinovice
IČO 00253677
Adresa
Pocinovice 72
34509 Pocinovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 365640

Nahoru