Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výstavba samostatného parkovacího systému P+R,...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 09.05.2019  
Datum zrušení 29.05.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 09.05.2019
Označení verze Aktuální  (20.06.2019 08:21:24)
Systémové číslo P19V00003628
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování parkoviště pro osobní auta v těsné blízkosti vlakového nádraží v Pečkách. Parkoviště navazuje na stávající parkovací plochy a je přístupné z místní komunikace před nádražím.
Kapacita parkoviště bude celkem 77 parkovacích míst, z toho 3 stání budou vyhrazená pro osoby ZTP. Parkovací stání mají rozměry 4,6 x 2,6m, šířka obslužných komunikací je 5,2 - 6 m.
Povrch parkoviště bude z betonové dlažby čtvercového formátu 200/200 mm. Na pojezdové komunikace se použije běžná dlažba přírodní barvy s rovnými hranami a na parkovací plochy vegetační (drenážní) dlažba přírodní. Jednotlivá stání budou oddělena střídavými řádkami ze stejné dlažby tmavé barvy. Podkladní vrstvy budou drcení z drceného kameniva, celková tloušťka je 470 mm. Vsakovací spáry vegetační dlažby se vyplní drobnou kamennou drtí 4/8. V ploše parkoviště se vynechají obdélníkové ostrůvky pro výsadbu stromů. K výsadbě se použije Platan javorolistý. Po obvodu parkoviště se osadí betonový obrubník š. 100 mm. Plochy určené k zatravnění se doplní humusovitou zeminou či substrátem a její osetí travním semenem, případně se zde osadí okrasné keře. Odvodnění je řešeno vsakováním – jednak do podloží s využitím vegetační dlažby a jednak vyspárováním do zelených ploch. Součástí stavby bude spojovací chodník k vlakovému nástupišti a dále umístění stojanů na kola.

Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební objekty:
SO 101 Parkoviště
SO 401 Veřejné osvětlení a kamerový systém
SO 402 Přeložka a ochrana kabelů SŽDC a ČD - Telematika
SO 403 Přeložka kabelů SEE
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 077 629,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Bezpečnostní kamery
  • Stavební práce
  • Výstavba parkovišť
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 29.05.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Pečky
IČO 00239607
Adresa
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050422

Nahoru