Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výstavba nové základní školy v Žalově, v...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 19.09.2019  
Datum zrušení 07.11.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 19.09.2019
Označení verze Aktuální  (07.11.2019 08:57:38)
Systémové číslo P19V00008011
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. První část výstavby sestává z objektu samotné základní školy a areálových rozvodů inženýrských sítí a komunikací a ostatních zpevněných a zelených ploch. Sadové úpravy jsou též součástí díla. Součástí školního areálu bude výhledově též tělocvična, související s objektem samotné ZŠ – druhá část zakázky. Výstavba tohoto objektu bude předmětem samostatné zakázky (zadávacího řízení) a stavby. Objekt samotné ZŠ je koncipován jako třípodlažní (1 PP a 2 NP), rámcově zahrnující 6 tříd pro školní družinu, z nichž část je použitelná jako jazykové učebny; učebnu ICT, učebnu přírodopisu, další jazykovou učebnu a 8 kmenových tříd s příslušným sociálním a technickým zázemím pro žáky a personál. Součástí objektu je gastroprovoz s jídelnou pro 120 osob. Celková kapacita objektu je 240 žáků a 76 pedagogických a nepedagogických pracovníků. Celková kapacita gastroprovozu je 600 obědů. Střecha objektu je projektována jako plochá s využitím části své výměry jako rekreační plocha. V blízkosti objektu ZŠ je plánován objekt tělocvičny, který, jak je již uvedeno, bude veden jako samostatná stavba a zakázka. Tělocvična bude spojena s objektem základní školy podzemním tunelem, jehož vybudování je předmětem druhé části zakázky. Součástí budovaného areálu jsou zpevněné plochy (parkovací, relaxační, chodníky, areálové komunikace) a plochy zeleni. Součástí zakázky je i zbudování areálových řadů a přípojek plynového vedení, a vodovodního a kanalizačního systému. Odvod a likvidace srážkových vod je řešena velkokapacitní retencí s následným provozním využitím zachycené vody a dále vsakovací drenáží s redukovaným přepadem do splaškové kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 166 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-032203
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba tělocvičen
  • Výstavba základních škol
Datum ukončení příjmu nabídek 30.10.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru