Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výstavba haly strojní výroby VÚB a.s.

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 31.05.2019  
Datum zrušení 08.07.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 01.06.2019
Označení verze Aktuální  (23.07.2019 13:45:43)
Systémové číslo P19V00004379
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba haly strojní výroby VÚB a.s.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky jsou stavební práce včetně všech služeb a dodávek v rámci realizace projektu zadavatele s názvem „Výstavba haly strojní výroby VÚB a.s.“ registrační číslo CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0016075 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Hala strojní výroby 2 v areálu VÚB a.s. Ústí nad Orlicí“ v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které byly zpracovány projektantem Agrostav Ústí nad Orlicí , a.s., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 562 01, IČ: 47452943, odpovědný projektant Ing. V. Zábojník, číslo v seznamu ČKAIT 0700137, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (dále jen „projektová dokumentace“). Předmět zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 03.07.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vub-a-s
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VÚB a.s.
IČO 45534420
Adresa
Na Ostrově 1165
56201 Ústí nad Orlicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 001654

Nahoru