Výpis systémových zpráv

Výstavba haly pro podnikatelské účely firmy KLUZÁK s.r.o.

Datum uveřejnění 14.11.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.11.2017
Označení verze Aktuální  (19.01.2018 08:43:42)
Systémové číslo P17V00008365
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba haly pro podnikatelské účely firmy KLUZÁK s.r.o.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výstavba haly. Jedná se o novostavbu jednopodlažní haly pro podnikatelské účely o rozměrech 15 x 54 m, která bude sloužit převážně k opravě stavební a zemědělské techniky. Hala je rozdělena na dvě části; zděnou a ocelovou, které na sebe přímo navazují. Ve zděné části se budou nacházet kanceláře, dílny, showroom firmy KLUZÁK s.r.o., hygienická zázemí a kotelna. V ocelové hale z východní části budou umístěny samotné dílny na opravu techniky. Ocelová část haly je dle profilu terénu umístěna o 1,9 m níže než část zděná. Obě části jsou zastřešeny navazující sedlovou střechou ve stejné výškové úrovni a jsou rozděleny pouze střešní štítovou atikou.
Materiálové řešení využívá běžných materiálů – založení na betonových pásech, a železobetonových patkách svislé nosné konstrukce zděné části bodu vyzděné z keramických bloků. Zastřešení zděné části bude provedeno z dřevěných příhradových vazníků. Konstrukce ocelové haly bude tvořena ocelovými rámy z válcovaných profilů opláštěných PUR panely.

Navrhované kapacity stavby
Rozměry stavby: 15 m x 54 m
Výška hřebene: 5,60 m (5,63 m – ocelová hala)
Zastavěná plocha: 807,56 m2
Vnitřní podlahová plocha zděné části 307,47 m2
Vnitřní podlahová plocha ocelové haly 443,77 m2
Vnitřní podlahová plocha celkem 751,24 m2

Kód CPV: 45000000-7 - Stavební práce.

Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (OP PIK). Název projektu „Výstavba haly pro podnikatelské účely firmy KLUZÁK s.r.o.“, registrační číslo projektu: projektu CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007673.

Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 15.12.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KLUZÁK s.r.o.
IČO 26032791
Adresa
U Čápova dvora 3036
39005 Tábor
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-029947

Nahoru