Výpis systémových zpráv

Výsadba protierozních krajinných prvků v k.ú. Starovičky

Datum uveřejnění 01.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.08.2017
Označení verze Aktuální  (19.03.2019 10:12:43)
Systémové číslo P17V00005534
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výsadba protierozních krajinných prvků v k.ú. Starovičky
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je založení nového protierozního krajinného prvku v k.ú. Starovičky. Zakázka je součástí realizace projektu „Výsadba krajinných prvků v k.ú. Starovičky – II. etapa ‘‘.
Realizace veřejné zakázky bude probíhat v extravilánu obce Starovičky. Řešené území přiléhá k západní hranici obytné zástavby obce.
Záměrem projektu je vytvoření krajinného prvku, který odcloní zástavbu od rozsáhlých komplexů polí, bude plnit funkci protierozní, izolační, krajinotvornou a především ekologickou a bude pozitivně působit v intenzivně zemědělsky využívané krajině s minimem dřevinných formací. Zároveň bude sloužit k rekreaci místních obyvatel. Tento prvek bude tvořit přirozenou pohledovou bariéru, clonící výhled na silo v Šakvicích. Navrhované úpravy budou prováděny na následujících parcelách katastru nemovitostí v katastrálním území Starovičky 754889 ve vlastnictví obce Starovičky
Jedná se o nezastavěnou část v západní části sídla. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje kolem 188 metrů.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace a je uchazeči předkládána v elektronické podobě prostřednictvím emailu a na portálu zadavatele. Součástí projektové dokumentace je slepý položkový rozpočet, textová část projektové dokumentace, tabulky, výkaz výměr a výkresy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 411 640,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Datum ukončení příjmu nabídek 22.08.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výsadba protierozních krajinných prvků v k.ú. Starovičky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Starovičky
IČO 00283592
Adresa
Starovičky 43
69301 Starovičky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 353270

Nahoru