Výpis systémových zpráv

Výroba dříví harvestorovou technologií I.-III.Q 2020

Datum uveřejnění 04.12.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.12.2019
Označení verze Aktuální  (04.12.2019 12:18:57)
Systémové číslo P19V00010169
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výroba dříví harvestorovou technologií I.-III.Q 2020
Druh Služby
Popis Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Na základě RD bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na provedení těžby dříví
harvestorovou technologií a dalších souvisejících činností v požadovaném množství a kvalitě.
Tyto VZ bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální
spolehlivost služeb i efektivita vynaložených prostředků a zadavatel tak mohl vykonávat svoji
činnost dle předmětu podnikání. Realizace předmětu VZ je zásadní pro naplnění potřeb
zadavatele spočívajících v zabezpečení řádné péče o lesní porosty a provádění činností
zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů. Zadavatel uzavře smlouvu s dodavatelem na dobu do 30.9.2019. Nadlimitní VZ je rozdělena na části.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 48 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-042917
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Služby v oblasti těžby dřeva
Datum ukončení příjmu nabídek 06.01.2020 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Lesy města Brna, a.s.
IČO 60713356
Adresa
Křížkovského 247
66434 Kuřim
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 216491

Nahoru