Výpis systémových zpráv

Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí

Datum uveřejnění 04.05.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.05.2012
Označení verze Aktuální  (22.02.2016 10:06:52)
Systémové číslo P12V00000413
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby pro kompletní zpracování nového Územního plánu Ústí nad Orlicí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a veškerými platnými obecně závaznými předpisy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 20.06.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.ustinadorlici.cz
Smlouva Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Ústí nad Orlicí
IČO 00279676
Adresa
Sychrova 16
56224 Ústí nad Orlicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru