Výpis systémových zpráv

Vypracování PD ve stupni vyhledávací studie (VST) a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR nebo DUS) včetně majetkoprávního vypořádání (MPV) pro „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín–Záblatí, II. etapa“

Datum uveřejnění 08.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.01.2019
Označení verze Aktuální  (08.01.2019 08:36:15)
Systémové číslo P19V00000086
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vypracování PD ve stupni vyhledávací studie (VST) a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR nebo DUS) včetně majetkoprávního vypořádání (MPV) pro „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín–Záblatí, II. etapa“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace ve
stupni vyhledávací studie (VST) pro vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu (DUR nebo DUS) na stavbu: „Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald -
Bohumín – Záblatí, II. etapa“ a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění
veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro
územní a související řízení. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dále zajištění
majetkoprávní přípravy (MPV) pro územní ve prospěch budoucího vlastníka (Města
Rychvald). V rámci zajištění MPV bude potřebné vypořádání části parcely č. 2033 a
parcely č. 2035 obě v k. ú. Rychvald, případně také parcely č. 1462/43 v k. ú. Bohumín a
to v rozsahu nezbytném pro potřeby této stavby (VPS). Obsahem předmětu plnění je
dodání kompletní odsouhlasené PD včetně všech příslušných povolení. Veškeré
související správní poplatky jsou součástí nabídkové ceny.
Projekt navazuje na dosavadní předprojektovou přípravu. Stavba je zařazena v bílé knize
MSK pod číslem KI/S/6 a je to veřejně prospěšná stavba (VPS) číslo stavby VD3.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru