Výpis systémových zpráv

Vypracování PD ve stupni PDPS pro stavbu: „Oprava povrchu silnice III/4787 a III/48615 Stará Ves n.O. - Brušperk“

Datum uveřejnění 17.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.01.2019
Označení verze Aktuální  (22.01.2019 09:45:50)
Systémové číslo P19V00000319
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vypracování PD ve stupni PDPS pro stavbu: „Oprava povrchu silnice III/4787 a III/48615 Stará Ves n.O. - Brušperk“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), na stavbu: „Oprava povrchu silnice III/4787 a III/48615 Stará Ves n.O. - Brušperk“ a zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro vydání ohlášení stavby.
Řešeným územím je 1. koridor silnice III/4787 ul. Petřvaldská v souvislé délce cca 0,503 km, v úseku od mostu ev.č. 4787-012 přes řeku Ondřejnici (km 10,341) po konec zástavby (km 10,844) a 2. koridor silnice III/48615 ul. Zámecká/Brušperská v souvislé délce cca 3,015 km, v úseku od křiž. se sil. III/4787 ul. Proskovická (km 4,215) po hranici okr. Frýdek-Místek (km 1,200). Na sil. III/4787 a III/48615 bude v rámci stavby provedena oprava vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Součástí opravy silnice III/4787 a III/48615 bude mimo jiné také i oprava propustku ev.č. 4787-17P v km 10,563, 48615-2P v km 1,472, 48615-3P v km 1,601, 48615-4P v km 1,761, 48615-5P v km 1,854, 48615-6P v km 3,380 a 48615-7P v km 3,926. U propustků bude rozsah prací předběžně zahrnovat odstranění vegetace ve svazích a na římsách, provedení sanaci říms a čel, opevnění vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby, výměna bezpečnostních zařízení - zábradlí, osazení evidenčních čísel propustků.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 28.01.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru