Výpis systémových zpráv

Vypracování PD ve stupni PDPS pro stavbu: „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“

Datum uveřejnění 12.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.04.2018
Označení verze Aktuální  (12.04.2018 06:56:40)
Systémové číslo P18V00002755
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vypracování PD ve stupni PDPS pro stavbu: „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), na stavbu: „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ a zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro vydání rozhodnutí o povolení stavby.
Řešeným územím je koridor silnice II/473 ul. Hlavní/Frýdecká v souvislé délce cca 4,993 km, v úseku křižovatky ul. Zámecká/Lipová (km 16,566) po po konec obce Václavovice (km 11,573). Na sil. II/473 bude v rámci stavby provedena oprava vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání, s výškovou úpravou nivelety vozovky. Součástí stavby bude také i oprava dvou mostních objektů (most ev.č. 473-011 přes sil. I/11 a 473-010 přes Lučinu) a dále také sedmi propustů (v km 12,328; 12,580; 13,493; 15,165; 15,524; 15,624 a 15,788). U mostních objektu bude předběžný rozsah prací zahrnovat: Most ev.č. 473-010 = oprava odvodňovačů, zádržného systému, kamenné dlažby, chodníku, antigraffity nátěr, čištění mostních závěrů a odvodňovacích vpustí; Most ev.č. 473-011 = doplnění mostních svodů + nátěr odvodňovačů, doplnění odvodnění úložných prahů, oprava kamenné dlažby, čištění mostních závěrů a odvodňovacích vpustí, nátěr krycí plechů mostních závěrů. PROPUST v km 12,328 = odstranit vegetaci na obou svazích a na římsách, provést sanaci říms a čel, zřízení kamenné dlažby případně zřídit před římsou odvodňovací žlab, osadit bezpečnostní dvoumadlové zábradlí na římsu, osazení evidenčního čísla propustu; PROPUST v km 12,580 a 13,493 = provést opevnění výtoku, oprava čela na výtokové straně, odstranění vegetace, osazení evidenčního čísla propustu; PROPUST v km 15,165 = zajistit snížení hladiny toku → zjistit stav propustku, podle zjištění navrhnout rozsah oprav, dále pak odstranit vegetaci na obou svazích a na římsách, provést sanaci říms a čel, osadit bezpečnostní dvoumadlové zábradlí na římsu, případně zřídit před římsou odvodňovací žlab, zřízení kamenné dlažby, osazení evidenčního čísla propustu; PROPUST v km 15,524 = oprava vtokového a výtokového čela (sanace), oprava potrubí DN 1000 (vložkování), odstranění vegetace, zřízení kamenné dlažby, PROPUST v km 15,624 = s ohledem na technický stav tohoto objektu bude provedeno jeho odstranění a výstavba propustu nového pomocí protlaku v náhradní poloze vč. osazení evidenčního čísla propustu; PROPUST v km 15,788 = odstranit vegetaci na obou svazích a na římsách, provést sanaci říms a čel, osadit bezpečnostní dvoumadlové zábradlí na římsu, případně zřídit před římsou odvodňovací žlab, zřízení kamenné dlažby, osazení evidenčního čísla propustu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a plánovací služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru