Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

"Vypracování PD pro výstavbu technické a...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.09.2017
Označení verze Aktuální  (11.02.2019 15:33:32)
Systémové číslo P17V00006695
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Vypracování PD pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří"
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. V rámci základní technické vybavenosti je řešena komunikace a zpevněné plochy,
vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a připojovací objekty.
Jedná se o zasíťování pozemku parc. č. 1610/80 o celkové rozloze 36706m2 v katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
* vodovodní řád včetně přípojek k jednotlivým parcelám
* splašková a dešťová kanalizace vč. přípojek k jednotlivým parcelám
* plynovod včetně přípojek k jednotlivým parcelám
* rozvod elektrické energie včetně přípojek k jednotlivým parcelám
* veřejné osvětlení v dané lokalitě
* příjezdové komunikace k jednotlivým parcelám
* přístupová komunikace k dotčené lokalitě chodník podél ul. Ciboušovská
* zpomalovací prvek v místě napojení na ulici Ciboušovskou (zvýšená křižovatka)
* inženýrská činnost k ÚR a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* vyjádření dotčených orgánů a majitelů dotčených a sousedících pozemků
* vypracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro zadání a realizaci stavby
* inženýrská činnost pro stavební povolení a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci
* výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální resp. platné verze
Součástí předmětu plnění bude také stavebně technický průzkum včetně potřebných sond, geodetické práce a jiné nezbytné práce pro vypracování PD.
Požadovaný počet výtisků PD:
3x PD v úrovni pro vydání ÚR vč. vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
6x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG,DGN,DOC,XLS, apod.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 340 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 04.10.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva "Vypracování PD pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru