Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„Výměníková stanice“

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 31.05.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 31.05.2012
Označení verze Aktuální  (02.01.2013 13:42:33)
Systémové číslo P12V00000684
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Výměníková stanice“
Druh Dodávky
Popis Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem jsou dodávky.
Dodávkami se pro účely této veřejné zakázky rozumí dodávka centrálního zdroje tepla, včetně provedení demontáže stávajícího a montáže nového centrálního zdroje tepla na VFU Brno (dále též „rekonstrukce výměníkové stanice“) a s tím související dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů a rozvaděčů pro měření a regulaci, včetně provedení demontáže stávajících a montáže nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů a rozvaděče pro měření a regulaci (dále též „rekonstrukce MaR“ nebo souhrnně „rekonstrukce výměníkové stanice a MaR“), a to v rozsahu a způsobem stanoveným a uvedeným v příslušných projektových dokumentacích a v souladu s těmito projektovými dokumentacemi, jenž tvoří přílohu č. 4 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 9132/00027 a v rozsahu uvedeném v příslušných Cenových kalkulacích, jenž jsou obsaženy v příslušných projektových dokumentacích. Odvoz a likvidaci stávajícího přístrojového vybavení zajistí zadavatel. Dodavatel provede demontáž stávajícího přístrojového vybavení, které naloží do zadavatelem přistavených kontejnerů. Zadavatel zajistí odvoz a likvidaci stávajícího přístrojového vybavení.
V případě, že by níže uveřejněné dokumenty nebylo možné otevřít ze zazipovaného formátu, lze je vyžádat u kontaktní osoby zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek.
Zadavatel umožní všem zájemcům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se koná dne 11.6.2012 v 10,00 hod. Sraz účastníků je na vrátnici při vstupu do areálu VFU, na adrese Palackého tř. 1/3, Brno.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 957 998,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 222052
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Modernizace zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 18.06.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
IČO 62157124
Adresa
Palackého tř. 1/3
61242 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060274

Nahoru