Výpis systémových zpráv

Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 1453, ulice Mírová, Rychnov nad Kněžnou

Datum uveřejnění 19.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.10.2017
Označení verze Aktuální  (24.08.2018 10:27:05)
Systémové číslo P17V00007723
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 1453, ulice Mírová, Rychnov nad Kněžnou
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka a montáž nových výtahů do stávajících výtahových šachet (šachta je oddělena drátěným pletivem). Předmět zakázky zahrnuje dodávku, umístění a montáž výtahů do určených prostor a ekologickou likvidaci starých výtahů. Po instalaci výtahů musí vybraný dodavatel zajistit provedení vstupní revize a zkoušky. Dodané výtahy musí splňovat všechny platné předpisy a normy o výtazích ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.
Předmět dodávky dále zahrnuje bezplatný záruční servis, dodání technické dokumentace, atestů, prohlášení o shodě, návodů v českém jazyce týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy. Podrobnosti o stávajících a požadavcích na nové výtahy jsou v příloze č.3.

Předmět plnění je rozdělen na 2 etapy (druhá etapa následuje ihned po skončení první etapy)
1. etapa – Rekonstrukce výtahu TOV 320kg – výtah č.1
2. etapa – Rekonstrukce výtahu TOV 500kg – výtah č.2

Důležité upozornění: Po dobu výměny výtahu TOV 320kg musí být v provozu výtah TOV 500kg a zajištěna bezpečnost všech cestujících a osob pohybujících se ve společných prostorách domu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku F2018-002220
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Výtahy
Datum ukončení příjmu nabídek 14.11.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Rychnov nad Kněžnou
IČO 00275336
Adresa
Havlíčkova 136
51601 Rychnov nad Kněžnou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054066

Nahoru