Výpis systémových zpráv

Výměna vodovodu od čp.91 po redukční šachtu v obci Desná

Datum uveřejnění 23.05.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2016
Označení verze Aktuální  (07.08.2017 13:16:26)
Systémové číslo P16V00005417
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna vodovodu od čp.91 po redukční šachtu v obci Desná
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je výměna vodovodu metodou Burstlining v západní části obce Desná od redukční šachty naproti požární zbrojnici v souběhu s komunikací II/359 až před čp. 91. Stavbou bude zajištěna stabilnější a kvalitnější dodávka pitné vody pro jednotlivé nemovitosti v dané lokalitě. Novou výstavbou bude nahrazen stávající vodovodní řad z r. 1961. Vodovodní řad je veden v původní trase v zahradách, ve zpevněných plochách, v místní komunikaci a v komunikaci II. tř.. V rámci stavby bude přepojeno 17 ks odbočení pro přípojky. Přístup na pozemky je z komunikace II/359.

Vodovodní řad „D“ PE 100, RC, SDR17 d90x5,4 s ochranným pláštěm 513,0 m
Propojení přípojek rPE32x4,4 17 ks 0,0m
(bude použito potrubí z provizorního propojení přípojek 17x1,0m)
Přípojka pro hydrant PE 100, RC, SDR17 d90x5,4 s ochranným pláštěm 3,0m
Provizorní propojení řadu „Suchovod“ rPE 63x8,6 PN10 550,0m
Provizorní propojení přípojek rPE32x4,4 17ks 85,0m


Technické řešení:

Vodovodní řad „D“ je navržen z potrubí PE 100, RC, SDR17 d90x5,4 s ochranným pláštěm délky 513,00m. Výměna vodovodu bude provedena bezvýkopovou metodou Burstlining - nahrazení stávajícího nevyhovujícího litinového potrubí vtažením nového plastového potrubí stejné dimenze do stávajícího potrubí, současně se při vtahování nových trubních modulů potrubí využitím speciálního příslušenství stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří.

Úsek vodovodního potrubí v místě výměny bude odstaven. Stávající řad bude po dobu výměny propojen „Suchovodem“, na který budou přepojeny stávající přípojky. Suchovod bude proveden z potrubí rPE 63x8,6 PN10 délky 550,0m. Na stávajícím potrubí bude proveden výřez/demontáž armatur na začátku a konci rekonstruovaného úseku. Suchovod bude odsazen od trasy stávajícího vodovodu, aby nedošlo k jeho
poškození během stavebních prací.

Metoda burstlining
Metoda Burstlining/Berstlining spočívá v nahrazení stávajícího nevyhovujícího plastového (PP), ocelového nebo litinového potrubí (vodovody) vtažením nového plastového potrubí stejné nebo vyšší dimenze do stávajícího nevyhovujícího nebo poškozeného potrubí, současně se při vtahování nových trubních modulů nebo nového úseku potrubí využitím speciálního příslušenství stávající potrubí v zemi rozlomí nebo rozřízne a tím rozšíří. Technologie zařízení umožňuje provádět Burstlining na stávajícím ocelovém nebo litinovém potrubí v dimenzích DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

• projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445. Autorizace projektu: Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1002372 (příloha č. 7 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 8 zadávací dokumentace),
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 008 653,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 07.06.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výměna vodovodu od čp.91 po redukční šachtu v obci Desná
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru