Výpis systémových zpráv

Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 08.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.04.2019
Označení verze Aktuální  (16.05.2019 11:24:51)
Systémové číslo P19V00002758
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je demontáž (rozřezání) stávajícího dožilého umělého povrchu (umělý trávník) na dvou tenisových kurtech o celkové výměře 34m x 38m, naložení a likvidace (na skládce), přičemž kontejner nebo nákladní vozidlo k odvozu demontovaného povrchu je možné přistavit na příjezdovou komunikaci, která je ve vzdálenosti cca 30m od tenisových kurtů. Přímo na tenisové kurty není vjezd možný (viz. foto), to samé se týká i dopravy a dodávky nového povrchu a proto je nutná prohlídka staveniště před vypracováním cenové nabídky. Oprava cca 20m2 pokladní vrstvy – řezání a odstranění voděpropustného asfaltového betonu v tl. 10 – 15cm, odstranění, doplnění štěrkového lože se zhutněním, zpětné položení asfaltobetonové vrstvy nebo vybetonování desky v tl. 10cm jako konečný povrch, do nově vybetonované plochy vyvrtat otvory o průměru 14mm až do štěrkového lože – odvodnění betonových ploch, položení nového umělého povrchu – umělá tráva výška vlasu 18mm, 44.094 vpichů/m2 – nová generace včetně vsypu křemičitého písku a lajnování.
Podrobně viz. výkaz výměr, foto odstavného místa pro kontejner nebo nákladní vozidlo.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání, tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor pozemní stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Výměna umělého povrchu tenisových kurtů v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru