Výpis systémových zpráv

Výměna střešní krytiny v objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí

Datum uveřejnění 11.05.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.05.2016
Označení verze Aktuální  (23.09.2016 09:29:07)
Systémové číslo P16V00005060
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna střešní krytiny v objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny na objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí včetně výměny střešních oken, oplechování a veškerých stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla.
Rozpočet a situace střechy - v dokumentech.

Technické požadavky:

Keramická pálena krytina – posuvná taška TONDACH STODO 12
barva – MĚDĚNÁ ENGOBA
CELKOVÁ PLOCHA TAŠKOVÉ STŘECHY CCA 590 M2

Stávající krytina z bobrovek se odstraní včetně laťování, krov bude opraven, fungicidně ošetřen, na námětky – pruh šířky cca 1,0 podél okapů - bude položeno prkenné bednění tl. 25 mm nebo bednění z dřevoštěpkových desek OSB 3 tl. 22 mm, následně se krov překryje doplňkovou hydroizolační vrstvou – kontaktní difuzní fólií TONDACH TUNING FOL – N položenou s přesahy a přelepenou v přesazích. V místě krokví budou připevněny kontralatě 60x40 mm vytvářející větranou mezeru tl. 401 mm, poté se osadí střešní latě 50 x 30 mm a položí tašky. U okapu je provedena mezi kontralatěmi průběžná přivětrávací štěrbina výšky 40 mm překrytá mřížkou proti hmyzu a ptákům. Mřížka je z titanzinkového plechu TAHOKOV s výchozí tloušťkou 1 mm a s volným ventilačním průřezem 63%. Kontralatě budou podtěsněny použitím těsnící pásky z měkké PE pěny.
Hřebenáče nárožní jsou položeny na sucho s větracím pásem, hřebenáče ve hřebeni střechy bez větracího pásu – odvětrání zajišťuje posuvná taška pro připojení hřebene, nároží jsou větrána osazením větracích tašek do každého pole mezi krokvemi podél nároží. Větrání polé mezi úžlabními krokvemi bude zajištěno proříznutím poloviny výšky kontralatě v délce cca 150 mm ve vzdálenosti 400- 500 od osy úžlabí. Větrání polí, v nichž jsou střešní okna, bude zajištěno vynecháním čísti kontralatě délky cca 150 mm před a za střešním oknem a propojením se sousedním větraným polem.
Tašky jsou položeny volně na latě 50 x 30 mm, vzhledem ke sklonu je nutno přichytávat každou třetí tašku, nezávisle na sklonu musí být přichyceny všechny okrajové tašky, tašky v okapové hraně a hřebeni a všechny tašky řezané (v úžlabí a u otvorů), tašky budou přichyceny v hlavové části (celé kusy) vruty s protikorozní úpravou. Typovými příchytkami alternativně pozinkovanými konvexními hřebíky.
Stávající dřevo bude opatřeno ochranným prostředkem proti plísním, dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a dalším biotickým škůdcům, požadované symboly účinnosti podle ČSN 49 0600 a třídy ohrožení (EN 335-1, EN 335-2).
Třída ohrožení 3, symboly účinnosti : Fb, P,k Ip, 3, n,
Např. Bochemit QB
Nové dřevo – výměny, latě a řezné plochy budou impregnovány ochranným prostředkem proti biotickým škůdcům – třída ohrožení 2, symboly účinnosti : FA, FB,P,B,Ip,IL, 2, n
Např. Pregnolit D nebo Lignofix E profi
Barevný odstín přípravků – bezbarvý nebo světle hnědý
Hladká plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou z měděného plechu tl. 0,60 mm včetně okapních plechů, závětrných a lemovacích lišt. Pod krytinu bude položena podkladní fólie delta TRELA nebo ENKA VENT. Doporučené rozmístění neposuvných a posuvných příponek viz. ČSN 73 3610. Pokrytá plocha pultových třech cca 107 m2
- Stávající falcovaná krytina z měděného plechu se odstraní, stávající bednění bude opraveno, poškozené části vyměněny (cca 30|% plochy) a poté fungicidně ošetřeno, na bednění se položí podkladní fólie a poté krytina z měděného plechu. Prostor pod střechou by měl být napojen na větranou vrstvu pod taškovou krytinou a mel by být opatřen vhodnými přivětrávacími otvory
Skladba:
- Hladká plechová krytina s dvojitou stojatou drážkou z měděného plechu tl. 0,60mm, max. šířka pásu 500 mm (zajistí odstranění vibrací a hluku vznikajícího působením větru). Drážky těsněny páskou
- Podkladní vrstva – fólie DELTA TRELA- třívrstvý difuzně otevřený pás z polypropylenové textilie s integrovaným samolepícím okrajem a s nakašírovanou 8 mm vysokou strukturovanou nopovou rohoží (sd=0,02m) – odvětrává vlhkost, tlumí hluk
- Stávající bedněníPlochá střecha s povlakovou krytinou z asfaltových pásů, stávající plochá střecha bude upravena – obvodové oplechování bude odstraněno včetně asfaltových pásů vytažených na okolní stěny, případné boule v krytině budou prořezány a bude plnoplošně nastaven asfaltový pás tl. 5,2 mm s modifikací SBS a břidličným posypem pokrytá plocha pultových střech cca 19 m2.

Stávající střešní okna budou demontována a nahrazena novými okny včetně úpravy vnitřního ostění SDK deskami. Střešní kyvné bílé bezúdržbové okno VELUX GLU MK06 0055 s ventilační klapkou, lemování EDB 0000 tmavošedý hliník, montážní doplňky - zateplovací sada BDX 2000, manžeta z hydroizolační folie BFX, manžeta z parotěsné fólie BBX, rozměry okna 780 x 1180 mm. |Počet kůsů – 20.
Z důvodu nepřístupnosti nebylo možno ověřit rozměry všech střešních oken, proto je nutno před jejich objednáním zaměřit všechna stávající okna, u oken umístěných v úžlabí se doporučuje uvážit případné možné posunutí oken dále od úžlabí.

Stávající komínová hlava z lícových cihel bude opravena – uvolněné spáry vyškrábány, případné poškozené lícové cihly budou vyměněny a celý povrch komína bude přespárován průmyslově připravenou minerální spárovací maltou.
Stávající betonová krycí deska bude opravena – uvolněné části odstraněny, chybějící části domodelovány reprofilační maltou pro betonové kce a celá deska opatřena stěrkou z reprofilační malty např. BETOFIX RM (REMMERS)

Prostupová taška kompletně s namontovanou rourou odvětrání a krytkou proti dešti, včetně těsnící manžety 500 x 500 mm, flexihadice se stahovacím páskem s redukcí na DN 150, 125, 100 a těsnícím tmelem, slouží pro odvětrání kanalizace a vzt., počet kusů – 7 ks


Odvětrávací plastový komplet s ventilační hlavicí pro odvětrání svislých kanalizačních odpadů pro zabudování do ploché střechy s povlakovou asfaltovou krytinou, počet kusů – 1 ks

Bezpečnostní střešní hák pro všechny směry zatížení, pro osobní úvaz, žebřík, lávku. Hák je schválen a odzkoušen podle EN 795 a EN 517, je připevněn přes zdvojenou lať do krokve pomocí speciálních šroubů 6 x 150 mm, počet kusů – 10 ks

Univerzální stoupací systém krátký, rošt 400/250 mm včetně univerzálních profilovaných držáků a spojovacího materiálu, počet kusů – 1 ks

Univerzální stoupací systém dlouhý, rošt 800/250 mm, včetně univerzálních profilovaných držáků a spojovacího materiálu, počet kusů – 3 ks

Zachytávač sněhu – typová sněhová mříž TOPNDACH výšky 200 mm, délky 3000 mm, v barvě krytiny s univerzálním hákem sněhové mříže, osazená ve třetí řadě tašek od okapu, celková délka – 66 mPostup prací bude přizpůsoben dle požadavku objednatele a dále dle dohody s jednotlivými nájemníky, které musí před započetím prací v dostatečném předstihu informovat.
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede zhotovitel na vlastní náklady.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Střechy
Datum ukončení příjmu nabídek 26.05.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výměna střešní krytiny v objektu č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Benešov nad Ploučnicí
IČO 00261181
Adresa
náměstí Míru 1
40722 Benešov nad Ploučnicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059081

Nahoru