Výpis systémových zpráv

Výměna podlahové krytiny v určených místnostech v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň dle jednotlivých objednávek zadavatele

Datum uveřejnění 12.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.04.2018
Označení verze Aktuální  (05.06.2018 08:38:01)
Systémové číslo P18V00002782
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna podlahové krytiny v určených místnostech v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň dle jednotlivých objednávek zadavatele
Druh Služby
Popis Předmětem plnění zakázky je postupná výměna stávající podlahové krytiny za novou podlahovou krytinu v určených místnostech v objektech Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, po dobu platnosti rámcové dohody s tím, že ÚZSVM bude zadávat jednotlivé dílčí zakázky na základě písemných objednávek zaslaných zhotoviteli, kdy přijetím objednávky zhotovitelem dojde mezi ÚZSVM a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku. Výměna stávající podlahové krytiny za novou podlahovou krytinu (dále také jen „dílo“) spočívá v provádění zejména těchto prací:

- vystěhování a nastěhování nábytku z a do kanceláří,
- odstranění stávající podlahové krytiny (parkety, PVC, koberec) v rozsahu nutném pro položení nové podlahové krytiny,
- vyrovnání podlahových ploch OSB deskami případně samonivelační stěrkou do výšky prahů, resp. dveří,
- položení a nalepení PVC nebo koberce včetně soklu (dle objednávek zadavatele),
- případné malířské práce (drobné malířské práce po úpravě soklů), úprava prahů a dveří,
- odvoz a likvidace odstraněné podlahové krytiny,
- odvoz a likvidace ostatního vzniklého odpadu.

Podrobnosti k zakázce uvedeny v příloze (viz Výzva k podání nabídky).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Pevné podlahy
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2018 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky www.uzsvm.cz
Smlouva Výměna podlahové krytiny v určených místnostech v objektech ÚZSVM ÚP Plzeň dle jednotlivých objednávek zadavatele
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
IČO 69797111
Adresa
Rašínovo nábřeží 390/42
12800 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052436

Nahoru