Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výměna krytiny korunní římsy sala terreny v...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 19.06.2019  
Datum zrušení 08.07.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 19.06.2019
Označení verze Aktuální  (19.06.2019 15:24:56)
Systémové číslo P19V00005125
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna krytiny korunní římsy sala terreny v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmet zakázky je výměna střešní krytiny korunní římsy objektu sala terreny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Objekt je evidován jako Nemovitá kulturní památka a je zapsáno pod ev. č. 42131/5-547. Stávající krytina z pálených bobrovek bude nahrazena prejzovou krytinou ( malé prejzy ) kladenou do maltových latí.
* bude provedeno odstranění stávající krytiny z pálených bobrovek včetně podkladní malty.
* bude provedena demontáž stávajícího hromosvodu, hromosvod bude deponován a po položení nové krytiny znovu osazen a zrevidován.
* bude provedeno odstranění výrazně poškozených částí profilace římsy a omítek, soudružné části budou ponechány a případně zpevněny.
* pod nově navrženou krytinu bude provedeno maltové lože, které upraví sklon korunní římsy a vyrovná případné nerovnosti.
* na nové maltové lože bude provedena pojistná izolační vrstva z hydroizolační stěrky.
* na izolační maltu bude položena nová krytina z malých pálených prejzů.
* háky budou pokládány do latí provedených z maltového lože, kůrky i hřebenáče budou ukládány do malty. Malta bude použita pouze certifikovaná pro tento druh krytiny a překládky. * před položením bude provedeno zkušební sestavení vzorové části římsy na sucho za účasti zástupců NPÚ, investora a projektanta.
* v místě opravovaných nebo doplňovaných omítek bude proveden nový vápenný nátěr, který bude respektovat stávající barevnost objektu.
* římsa bude upravena pomocí olověného plechu tl. 1,5mm, oplechování z titanzinku bude v místě napojení hydroizolační stěrky natřeno akrylovým nátěrem, postranní oplechování bude doplněno o stojatou drážku nebo nahrazeno novým se stojatou drážkou.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* veškeré práce budou prováděny dodavatelem se zkušeností s realizací prací na kulturních památkách.
* přístupové mlatové cesty budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, bude provedena úprava ploch všech staveništěm dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu.
* před zahájením prací bude provedeno zajištění soch, stávajících okolních ploch a omítek před poškozením a znečištěním.
* budou dodrženy podmínky závazného stanoviska RRÚP a PP Kadaň.
* staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
* lešení nebude kotveno do fasády, stojky i vzpěry budou podloženy, aby nedošlo k poškození dlažby.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* stavební práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti voliéry pro pávy, stavební činnost by měla být této skutečnosti přizpůsobena (omezení hlučnosti..).
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří. Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 293 789,50 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 08.07.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru