Výpis systémových zpráv

"Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu"

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 08.11.2018  
Datum zrušení 07.01.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 08.11.2018
Označení verze Aktuální  (09.01.2019 18:04:07)
Systémové číslo P18V00008838
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu"
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodovědné učebny v Základní škole Husova ve Frýdlantu. Stavební úpravy budou prováděny v 1. PP objektu školy, kde jsou umístěny stávající šatny žáků a nově zde vznikne přírodovědná učebna, která bude složena z malé a velké učebny.
V rámci předmětu plnění budou rovněž opraveny přístupové a parkovací plochy na východní straně budovy navazující na vstup do šaten v 1. PP.

Veřejná zakázka je částečně financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911.

V tomto zadávacím řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím NEN jsou uvedeny v Přílohách č. 7 a 8 ZP nebo na https://nen.nipez.cz v sekci Uživatelské příručky. Zašifrování své nabídky provede dodavatel pouze prostřednictvím veřejného šifrovacího klíče poskytnutého zadavatelem v rámci Přílohy č. 9 ZP.
Systémové číslo v NEN: N006/18/V00026171
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 036 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Demolice a zemní práce
  • Výkopové a zemní práce
  • Krajinné úpravy zelených ploch
  • Stavební úpravy školních budov
  • Elektroinstalační práce
  • Instalace a montáž ústředního topení
  • Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
Datum ukončení příjmu nabídek 12.12.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00026171
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Frýdlant
IČO 00262781
Adresa
náměstí T.G.Masaryka 37
46401 Frýdlant
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053670

Nahoru