Výpis systémových zpráv

„Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“

Datum uveřejnění 30.09.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.09.2014
Označení verze Aktuální  (23.02.2015 19:34:21)
Systémové číslo P14V00006793
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení dvou stanovišť kontejnerů na separovaný odpad. V rámci plnění této zakázky budou pořízeny a zabudovány podzemní kontejnery určené pro ukládání papíru, plastů a skla, které budou umístěny na dvou sběrných místech. První lokalitou, kde budou podzemní sběrné nádoby umístěny, je parcela číslo 845/2 nacházející se v katastrálním území města Lázně Toušeň (lokalita 01 U Davídků). Druhá lokalita umístění kontejnerů bude situována na parcelách č. 92/1 a 92/8 taktéž v katastrálním území města Lázně Toušeň (lokalita 02 U samoobsluhy). Na každém sběrném místě budou umístěny tři podzemní monolitické železobetonové kontejnerové nádoby. V každé lokalitě (tj. 01 U Davídků a 02 U samoobsluhy) budou umístěny podzemní nádoby na tříděný odpad, každá o objemu 3m3, celkový objem nádob v každé lokalitě bude 9m3.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci zpracované EBM – Expert building management, s.r.o., IČ 25514741, se sídlem Praha 4, Ohradní 1440/2a, PSČ 140 00, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 441 541,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
  • Zařízení pro manipulaci s kontejnery
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.10.2014 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Lázně Toušeň
IČO 00240893
Adresa
Hlavní 56
25089 Lázně Toušeň
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 241247

Nahoru