Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 25.02.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.02.2022
Označení verze Aktuální  (31.05.2022 10:20:27)
Systémové číslo P22V00000758
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v nástavbě a přístavbě stávajícího objektu ZŠ v obci Chomutice za účelem vybudování nových odborných učeben v objektu školy. Předmětem stavebních prací je nástavba 3. NP, která bude provedena na místo odstraněné konstrukce střechy (podkroví). V 3. NP bude umístěna učebna přírodopisu, zeměpisu, fyziky a jazyková učebna, dále zde vzniknou kabinety, sborovna, ředitelna a sociální zařízení. U jihozápadního štítu objektu bude provedena přístavba požárního schodiště a šachty svislé zdvihací plošiny. Účelem prováděných prací je zejména zajištění dostatečného počtu odborných učeben a kabinetů a dále zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží objektu.
Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky byla zahájena již v 06/2021. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu plnění veřejné zakázky nastaly okolnosti, v jejichž důsledku byl zadavatel nucen od smlouvy o dílo s původním zhotovitelem v 01/2022 odstoupit, je předmět plnění této veřejné zakázky rozestavěnou stavbou.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby ve znění revize z 09/2021 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění revize z 02/2022 (viz příloha 6 a 7 této ZD).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 24 152 275,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2022-020846
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 30.03.2022 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vybudování odborných učeben v ZŠ Chomutice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Chomutice
IČO 00271594
Adresa
Chomutice 4
50753 Chomutice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 233944

Nahoru