Výpis systémových zpráv

Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří

Datum uveřejnění 25.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.04.2019
Označení verze Aktuální  (09.09.2019 08:05:51)
Systémové číslo P19V00003249
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu kde bude programem aktivní pohyb dětí, kde budou děti trávit volný čas, budou rozvíjet fyzickou kondici, kreativní dovednosti a pozorovat a seznamovat se s přírodou, s pěstováním rostlin. Jedná se o dodávku, montáž a zabudování 28 specifických herních prvků - dvou dřevěných pískovišť, pěti dřevěných lavicových setů (vč. stolu) a dalších herních prvků – skluzavky v kombinaci nerezu a dřeva, plaňkového plotu, dřevěného pexesa, dřevěného domečku na hraní, setu tří prolézaček v kombinaci lanového systému a dřeva, tří dřevěných zvýšených záhonů, hmyzího domečku, 5ti setů lavic a stolů, tří dřevěných minipřelízek, herního souboru se skluzavkou - myšího kopečku v kombinaci nerezu a dřeva, herního prvku pro zvukové vjemy, dřevěného prohazovadla ve tvaru medvídka, počítadla s tabulí, dětské sprchy – mlhoviště, dřevěného krmelce, tunelu z vrbových sázených proplétaných prutů a vyskládaného smyslového chodníčku. Herní prvky budou z tvrdého dřeva (např. akát, dub) povrchově opracovaného, spojovací materiál z pozinkované oceli, nerezové skluzavky. Podrobný popis, rozměry a specifikace herních prvků a dopadových ploch herních prvků je popsán v katalogových listech a předběžné rozmístění prvků v zahradě je znázorněno v přiložené studii, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pro správné ocenění nabídky je nutná prohlídka místa plnění! (niveleta terénu, vzrostlé stromy,…)
Všechny herní prvky veřejných dětských hřišť musí být certifikovány ve shodě s normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Certifikáty dodaných herních prvků vč. pokynů k údržbě budou předány zadavateli po dokončení a převzetí díla.
Realizace předmětu veřejné zakázky je podmíněna poskytnutím finanční podpory ze strany SFŽP, programu OPŽP (Výzva č.16/2017 Prioritní oblast 6.Enviromentální prevence, Podoblast 6.1 Enviromentální vzdělání, výchova a osvěta), rozhodnutí č. 06071861.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:
* zhotovení díla dle výkazu výměr, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících, (např. zabezpečení stavby, přeprava materiálu a mechanizace, úklid apod.)
* umístění, vyrovnání a zabudování herních prvků vč. souvisejících terénních úprav.
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání díla uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů a atestů, vč. likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby objednateli.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb např.objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.
Vzhledem k tomu, že v areálu MŠ se bude realizovat také akce "Školská zařízení 2019 - stavební práce", budou se muset tyto dvě akce koordinovat.
Realizace předmětu plnění bude probíhat v koordinaci s provozem MŠ.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 279 741,66 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Datum ukončení příjmu nabídek 09.05.2019 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky Klášterec nad Ohří
Smlouva Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru