Výpis systémových zpráv

Vybudování fotovoltaické elektrárny pro společnost ZEKA plus, s.r.o.

Datum uveřejnění 01.06.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.06.2020
Označení verze Aktuální  (07.07.2020 16:53:31)
Systémové číslo P20V00004152
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování fotovoltaické elektrárny pro společnost ZEKA plus, s.r.o.
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém výkonu 23,49kWp, která je umístěna na střeše objektu, na parcele č. st. 29/8 v k.ú. Slavičín. Energetický zdroj bude dodávat elektrickou energii pro vlastní spotřebu investora a přebytky budou dodávány do baterií s přetoky do sítě distributora el. energie. Součástí plnění je připojení FVE k distribuční síti.
Realizace díla je rozdělena na dvě etapy. První etapa představuje samotnou montáž FVE – kompletní technologické řešení FVE zakončené vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby a revizní zprávou. Druhá etapa představuje převážně administrativní část plnění a zahrnuje součinnost při získání kolaudačního souhlasu, připojení FVE do distribuční soustavy a získání licence u ERÚ.

Bližší, detailní specifikace zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet 2.6.2020. Nabídky je možné podávat do 17.6.2020 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Jasmínová 876, 763 21 Slavičín
- Osobní předání na adrese: Jasmínová 876, 763 21 Slavičín - administrativní zázemí společnosti

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, tel.: + 420 604 434 042, e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace:
- Předpokládaná hodnota zakázky je 1.550 tis. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 550 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Solární panely
  • Solární fotovoltaické moduly
  • Instalace a montáž solárních zařízení
  • Akumulátory, galvanické články a baterie
Datum ukončení příjmu nabídek 17.06.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZEKA plus, s.r.o.
IČO 26226120
Adresa
Jasmínová 0876
76321 Slavičín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348810

Nahoru