Výpis systémových zpráv

Vybudování čistých prostor společnosti SEVARON s.r.o.

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 17.04.2019  
Datum zrušení 28.06.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 18.04.2019
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 13:41:35)
Systémové číslo P19V00003050
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování čistých prostor společnosti SEVARON s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je vestavba laboratoří pro potřeby veterinární medicíny. Součástí dodávky je uvedení do provozu, validace a klasifikace prostor dle projektové dokumentace.
Detailní specifikace předmětu zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 18.04.2019. Nabídky je možné podávat do 31.05.2019 do 13:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
Doporučenou poštou na adresu: Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno

Osobní předání na adrese: Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno – sekretariát společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, Tel.: + 420 604 434 042, E-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace:
- Předpokládaná hodnota zakázky je 35 mil. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 35 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Laboratorní nábytek
  • Výstavba laboratoří
  • Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 31.05.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SEVARON s.r.o.
IČO 25505289
Adresa
Palackého třída 555/163a
61200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru