Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výběrové řízení na zpracovatele projektové...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.01.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.01.2019
Označení verze Aktuální  (23.07.2019 12:46:28)
Systémové číslo P19V00000270
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem této veřejné zakázky je:
a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního ocenění položkového výkazu výměr.
b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
c) Účast na jednáních s investorem na akci „Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice“.
d) Obstarání inženýrské činnosti za účelem povolení stavby.
e) Předmětem díla je také zpracování a projednání dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit potřebám zadání veřejné zakázky na stavební práce a poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, jenž bude spočívat především v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účast v hodnotící komisi při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Dokumentace včetně výkazu výměr bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a souvisejících zákonů a vyhlášek v platném znění.
f) Zajištění autorského dozoru, včetně účasti na vybraných kontrolních dnech, zodpovídání dotazů, komunikace s investorem, dodavatelem apod.
g) Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 12.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Čakovice
IČO 00231291
Adresa
náměstí 25. března 121
19600 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-042621

Nahoru