Výpis systémových zpráv

Výběrové řízení na zpracování územního plánu obce Bílý Potok

Datum uveřejnění 01.11.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.10.2019
Označení verze Aktuální  (29.10.2019 10:06:19)
Systémové číslo P19V00009228
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběrové řízení na zpracování územního plánu obce Bílý Potok
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování Územního plánu obce Bílý Potok v rozsahu:
• Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy
• V rámci plnění předmětu díla se projektant seznámí se všemi podklady, které mu zadavatel předá a provede si vlastní průzkum řešeného území
• Projektant vypracuje návrh územního plánu v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Součástí předmětu veřejné zakázky je zpracování úprav návrhu územního plánu podle výsledků společného jednání pro účely veřejného projednání
• Projektant vypracuje výslednou podobu územního plánu po jeho vydání
• Nad rámec úředního postupu absolvuje projektant projednání (ve fázi návrhu územního plánu) s pověřeným zástupcem obce Bílý Potok a zapracování jím podaných připomínek obce k návrhu. Teprve po souhlasu zastupitelstva předloží návrh ke společnému jednání
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 29.11.2019 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bílý Potok
IČO 00831417
Adresa
Bílý Potok 337
46362 Bílý Potok
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 356377

Nahoru