Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výběr zhotovitele regulačního plánu Solníky v...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 17.02.2022  
Datum zrušení 14.04.2022
Datum zahájení zadávacího řízení 17.02.2022
Označení verze Aktuální  (14.04.2022 09:21:15)
Systémové číslo P22V00001032
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr zhotovitele regulačního plánu Solníky v Roztokách u Prahy - opakované řízení
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky (Dílem) je zpracování regulačního plánu území Solníky (vymezení řešeného území viz příl. č. 3a této ZD) v Roztokách u Prahy dle této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Regulační plán (dále jen RP) bude zpracován dle zadání regulačního plánu Solníky, schváleného zastupitelstvem města dne 22. 9. 2021 (příloha č. 3c této ZD). Dalšími podklady pro zpracování RP jsou stávající ÚP města Roztoky s platnými změnami (ke stažení na www.roztoky.cz/uzemni-plan) a územní studie Solníky (příl. č. 3b této ZD). Zhotovitel zohlední v rámci přípravy RP veškerou, v daný moment platnou, územně plánovací dokumentaci. Zpracování RP musí být dále v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen SZ) a jeho prováděcími předpisy.
Součástí této veřejné zakázky jsou veškeré nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, a to včetně aktivní účasti na přípravě a průběhu všech projednání, souvisejících s pořízením RP města Roztoky.

Rozsah plnění veřejné zakázky:

1) Návrh regulačního plánu pro společné jednání dle § 65 SZ (2 paré)
2) Návrh regulačního plánu pro veřejné projednání dle § 67 SZ (1 pare)
3) Návrh pro vydání dle § 69 SZ (1 pare)
4) Finální podoba (4 pare)

Dokumentace každé výkonové fáze bude, kromě požadovaného počtu listinných pare, odevzdána i na datovém nosiči, ve formátu specifikovaném v zadání regulačního plánu Solníky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 11.03.2022 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru