Výpis systémových zpráv

Výběr řešitele a administrátora veřejné zakázky s názvem "Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC

Datum uveřejnění 12.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.10.2017
Označení verze Aktuální  (04.12.2018 09:43:35)
Systémové číslo P17V00007511
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr řešitele a administrátora veřejné zakázky s názvem "Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem této veřejné zakázky je zajištění kompletní realizace a administrace nadlimitní veřejné zakázky pro renovaci a intenzifikaci městské čistírny odpadních vod Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC dle podmínek ZZVZ a prováděcích předpisů, tedy § 43 ZZVZ, tj. zastoupení zadavatele v zadávacím řízení, včetně úvodního vydefinování a nastavení jednotlivých dílčích postupů v zadávacím řízení, projednání a kompletace všech požadovaných provozně-technických parametrů, přípravy zadávacích podmínek, včetně návrhu smlouvy o dílo s realizátorem projektové dokumentace a rekonstrukce a intenzifikace městské čistírny odpadních vod Roztoky, zajištění uveřejňování jednotlivých dokumentů zadávacího řízení na relevantních místech dle požadavků ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nastavení potřebných finančních modelů, případné projednání podmínek spolupráce s dalšími municipálními partnery a kompletní manažerské činnosti směřující k realizaci předmětné veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je i spolupráce se zadavatelem na případném vypořádání námitek účastníků zadávacího řízení, včetně spolupráce v rámci případného správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Předmět plnění veřejné zakázky pro renovaci a intenzifikaci městské čistírny odpadních vod Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC, resp. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, musí obsahovat podmínky metodiky The Yellow Book FIDIC.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Právní služby
  • Právní poradenství a zastupování
Datum ukončení příjmu nabídek 31.10.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výběr řešitele a administrátora veřejné zakázky s názvem "Renovace a intenzifikace městské ČOV Roztoky dle metodiky The Yellow Book FIDIC
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru