Výpis systémových zpráv

Výběr provozovatele Regionálního informačního centra v České Skalici

Datum uveřejnění 13.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.10.2017
Označení verze Aktuální  (15.12.2017 08:54:59)
Systémové číslo P17V00007549
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr provozovatele Regionálního informačního centra v České Skalici
Druh Služby
Popis Předmětem této veřejné zakázky je výběr provozovatele Regionálního informačního centra a zajištění jeho provozu a doprovodných služeb v souladu s podmínkami kritérií oficiálních informačních center. Regionální informační centrum je účelovým zařízením poskytujícím v oblasti svého působení (město a okolní region dle rajonizace) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.
Provozovatel bude plnit zejména:
a) shromažďování informací v podobě tvorby a aktualizace komplexní databanky cestovního ruchu v dané oblasti (doporučená struktura dle ATIC) a bezplatné poskytování těchto informací návštěvníkům RIC všemi dostupnými formami (ústně, telefonicky, písemně, elektronicky). Databanka bude obsahovat turistické, kulturní a všeobecné informace pro návštěvníky i trvale žijící občany, zejména pak:
- podrobné turistické informace o zajímavostech v České Skalici, v blízkém okolí, regionu
- informace o turistických a naučných stezkách, cyklotrasách, lyžařských běžeckých cestách, možnosti aktivního využití volného času, sportovní a relaxační vyžití, nabídka dalších vhodných služeb
- přehled kulturních, společenských a sportovních akcí v České Skalici a okolí
- informace o službách cestovního ruchu (ubytovací, stravovací, zdravotní, motoristické..)
- informace o autobusových a vlakových spojích, dopravní informace
- informace a kontakty o místních firmách a produktech
- oblast informací „v nouzi“, informace o počasí apod.
b) udržování a doplňování propagačních materiálů, určených k volné distribuci, zejména pak:
- získávání propagačních materiálů od jiných subjektů
- kopírování materiálů
- distribuce popř. prodej propagačních materiálů dodaných městem
c) zajišťovat distribuci a prodej map, průvodců, pohlednic, propagačních materiálů či regionálních suvenýrů
d) vydávání propagačních materiálů se zaměřením na specifické cílové skupiny (např. pěší turisté, cykloturisté, rodiče s dětmi apod.)
d) na poli propagace, prezentace a informatiky plnit operativní zadání vyplývající z potřeb města, zejména pak:
- prezentovat město na odborných akcích, veletrzích apod. (4x ročně)
- pořádat vybrané výstavy v zájmu města
- provádět bezplatně prodej vstupenek pro českoskalické organizace
e) spolupracovat s ostatními informačními středisky, hlavně v oblasti Kladského pomezí, na rozvoji cest. ruchu
f) provozovat veřejně přístupný internet s multimediálním přístupem
g) do 1 roku od zahájení provozování provést certifikaci ATIC (klasifikační třída B)
Informační centrum bude mít od zahájení provozu v roce 2018 minimální otevírací dobu dle klasifikace B – viz příloha č. 4 této dokumentace.
Pracovníci informačního centra musí být schopni poskytovat informace alespoň v jednom světovém jazyce. Vedoucí RIC musí disponovat vzděláním VŠ anebo SŠ s min. 5 lety praxe na obdobné pozici. Pracovník RIC musí disponovat min. SŠ vzděláním.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 240 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 23' 40.8001" N, 16° 2' 33.9644" E
Předmět CPV
  • Informační služby s přidanou hodnotou
Datum ukončení příjmu nabídek 01.11.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výběr provozovatele Regionálního informačního centra v České Skalici
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Česká Skalice
IČO 00272591
Adresa
třída T.G.Masaryka 80
55203 Česká Skalice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052501

Nahoru