Výpis systémových zpráv

Výběr provozovatele kanalizace obce Neplachovice

Datum uveřejnění 11.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.10.2018
Označení verze Aktuální  (03.01.2019 10:36:15)
Systémové číslo P18V00008218
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr provozovatele kanalizace obce Neplachovice
Druh Služby
Popis Jedná se o koncesní řízení na zadání koncese dle § 178 zákona a plně souladu s dokumentem Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020, verze 17 znění účinné od 12. 6. 2018 a to formou jednofázového řízení, ve kterém zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a současnému prokázání splnění kvalifikace.
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Neplachovice (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem kanalizace ve vlastnictví obce Neplachovice koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.
Za nájem kanalizace bude koncesionář hradit zadavateli nájemné v souladu s § 2332 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za zajištění provozování kanalizace postoupí zadavatel vítěznému účastníkovi své právo vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu na předpis a výběr stočného od odběratelů.
Podrobné vymezení práv a povinností mezi zadavatelem a koncesionářem je specifikováno v příloze č. 3 koncesní dokumentace, kterou tvoří vzor koncesní smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Koncesní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Kanalizace
  • Sbírání odpadních vod
  • Čištění odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 15.11.2018 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výběr provozovatele kanalizace obce Neplachovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Neplachovice
IČO 00561193
Adresa
Na Návsi 16
74774 Neplachovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059720

Nahoru