Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.05.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.05.2020
Označení verze Aktuální  (28.05.2021 09:36:24)
Systémové číslo P20V00003669
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. Etapa“ zpracované obchodní společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 275 13 351, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající ve výstavbě chodníků a rekonstrukci nezpevněných komunikací.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace následujících stavebních objektů – SO 101 zpevněné plochy, SO 301 odvodnění a SO 401 veřejné osvětlení.
Veřejná zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 501 201,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zařízení pouličního osvětlení
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 15.06.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Všestary – chodníky, lokalita Rozběřice – I. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Všestary
IČO 00269760
Adresa
Všestary 35
50312 Všestary
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352619

Nahoru