Výpis systémových zpráv

VRBOVÁ LHOTA – VODOVOD

Datum uveřejnění 18.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.04.2019
Označení verze Aktuální  (12.01.2021 11:08:04)
Systémové číslo P19V00003105
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VRBOVÁ LHOTA – VODOVOD
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby vodovodní sítě a vodojemu s automatickou tlakovou stanicí pro obec Vrbová Lhota
Vodovodní síť v obci Vrbová Lhota bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu z PE dimenze D125 v obci Písková Lhota, kde bude umístěna vodoměrná šachta.
Hlavní vodovodní přivaděč z obce Písková Lhota do obce Vrbová Lhota bude veden na vnější hraně silničního příkopu silnice č. II/329 v souladu s požadavky KSÚS Středočeského kraje, dále kříží dálnici D11 a vede přes pole ve směru k obci Vrbová Lhota.
Na severním okraji obce bude vybudován vodojem s automatickou tlakovou stanicí (ATS).
Trasa vodovodu v intravilánu obce Vrbová Lhota byla volena tak, aby minimalizovala podélné a příčné zásahy do komunikací II. a III. třídy a místních komunikací. Potrubí vodovodu v obci bude vedeno z části v komunikacích II. a III. třídy, z části v místních komunikacích a také v zeleném pásu nebo v chodníku. Trasa vodovodu je převážně navržena v souběhu se stávající podtlakovou kanalizací. Křížení dálnice D11, komunikací II. a III. třídy bude provedeno přednostně protlakem s ochrannou trubkou protlaku. Křížení vodovodu s vodotečí Káča a s melioračními příkopy bude provedeno neřízeným protlakem s ochrannou trubkou protlaku s min. krytím 1,2 m pod pevným dnem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 32 901 726,04 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 10.05.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VRBOVÁ LHOTA – VODOVOD
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Vrbová Lhota
IČO 00239933
Adresa
Poděbradská 25
28911 Vrbová Lhota
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 508520

Nahoru