Výpis systémových zpráv

Votice - Rekonstrukce ulic Jungmannova a Havlíčkova

Datum uveřejnění 10.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.04.2018
Označení verze Aktuální  (03.07.2018 13:55:51)
Systémové číslo P18V00002688
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Votice - Rekonstrukce ulic Jungmannova a Havlíčkova
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je souhrn provedení stavebních a montážních prací v součinnosti se zadavatelem a dle PD za účelem rekonstrukce místních komunikací a provedením oprav vodovodu a kanalizace ulic - Jungmannova a Havlíčkova.
Plněním veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací - ulice Jungmannova a Havlíčkova. Komunikace se nacházejí mezi ulicí Husovou a ulicí Klášterní. Celá úprava je definována jako obytná zóna, takže zde kromě napojení na ulici Husovu a Klášterní nejsou samostatné chodníky a komunikace. Celková délka komunikací je cca 191 m, z čehož ulice Havlíčkova je cca 119 m a ulice Jungmannova je cca 72 m dlouhá.
V rámci plnění bude vybudováno nové funkční rozdělení stávajícího nevyhovujícího dopravního prostoru na jednotlivé funkční plochy – vozovku určenou i pro pohyb chodců, parkovací pruhy, zeleň, atd.
Vlastní komunikace je navržena jako obousměrná o šíři 4,5 – 5,0 m mezi obrubami, která je v rámci zvýšení bezpečnosti směrově vyhnutá. Podél komunikace jsou navrženy parkovací pruhy (podélné). Jednotlivé plochy jsou navrženy tak, že splňují všechny podmínky pro bezbariérové užívání. Na začátku i na konci ulic jsou navrženy prvky pro slabozraké a nevidomé, které specifikují oddělení obytné zóny od standardních komunikaci s chodníky.
Dále je plněním veřejné zakázky oprava vodovodu a kanalizace. Jsou navrženy dva vodovodní řady z trub PE DN 110 v délce 81 m a 116 m. Kanalizační stoky jsou navrženy z trub PVC SN 12 DN 300. Stoka „A“ v délce 63 m a stoka „B“ v délce 116,5 m
Trasy jsou umístěny v cestních prostorách. Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke zbytečným střetům s cizími zájmy.

Zkušební provoz bude probíhat v rámci záruční lhůty na dodavatelské práce. Po provedené prohlídce je potřebné pořídit zaměření skutečného provedení a to jak výškově, tak situačně. Užívání stavby je možné po její řádné kolaudaci a po jejím předání provozovateli
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 851 055,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce pro kanalizační potrubí
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 26.04.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Votice - Rekonstrukce ulic Jungmannova a Havlíčkova
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Votice
IČO 00232963
Adresa
Komenského náměstí 700
25917 Votice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056252

Nahoru