Výpis systémových zpráv

Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8

Datum uveřejnění 12.06.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.06.2019
Označení verze Aktuální  (22.07.2019 07:14:39)
Systémové číslo P19V00004863
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba zásobně-rozváděcího potrubí (řad „A“) pro napojení dalších vodovodních přípojek. Řad je napojen na stávající vodovodní řad DN100, ukončený na hranici pozemků p. č. 3050/15, 2378/1 a 3050/2. Od místa napojení přechází řad „A“ kolmo místní štěrkovou komunikací a je dále trasován v břehové části koryta potoku, který ve staničení km 0,022.1 podchází. Za přechodem potoku pak řad pokračuje opět v kraji místní štěrkové komunikace, blíže k pozemku p.č. 47/1. Od staničení km 0,066.2 se pak navržený řad stáčí východním směrem, do st. km 0,086.8, kde je jednak navržen lom trasy 90° opět jižním směrem, jednak je k řadu „A“ v uvedeném staničení připojena větev „A-1“. Po krátkém dotčení místní živičné komunikace je řad následně trasován v jejím kraji, s částečným zásahem do jejího živičného povrchu. Ve staničení km 0,128.2 je v lokálně nejvyšší části trasy vysazen do břehové části nezpevněného terénu automatický vzdušník DN80 z provozních důvodů. Od staničení km 0,144.3 opouští řad „A“ kraj živičné komunikace z důvodu respektování parcelních hranic pozemků určených způsobem využití. Řad A je v rámci etapy tohoto projektu ukončen po stavební parcelu č. 354 k. ú. Poniklá. Délka řadu „A“ pro tuto etapu 193,8 m.
Řad „A-1“ je od místa napojení veden východním směrem v místní štěrkové komunikaci, do st. km 0,030.1, kde dochází k lomu trasy vpravo do nezpevněného terénu, v soukromém pozemku st. p. 16. Na uvedeném pozemku je pak řad trasován jižním směrem a v lokálně nejvyšším místě je z provozních důvodů navržen automatický vzdušník DN80. Délka řadu „A-1“ pro tuto etapu 65,9 m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 518 086,61 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.07.2019 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Poniklá
IČO 00276006
Adresa
Poniklá 65
51242 Poniklá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352323

Nahoru