Výpis systémových zpráv

"Vodovod Strážná"

Datum uveřejnění 01.03.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.03.2021
Označení verze Aktuální  (31.03.2021 13:58:24)
Systémové číslo P21V00001232
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Vodovod Strážná"
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba obecního vodovodu v obci Strážná s vodojemem zásobeným z jímacího vrtu. V současné době se ve středu obce nachází zdroj vody pro stávající vodovod, který zásobuje 14 nemovitostí. Tento vodovod, který je nedostatečně kapacitní a kvalitativně nevhodný, bude odpojen a ponechán. Toto opatření se týká také zdroje a nadzemního objektu tlakové stanice. Stávající přípojky budou přepojeny na navržené řady. Zdroj bude odstaven. Průzkumný vrt HS-2 bude upraven na vrtanou studnu, ze které budou vody čerpány do akumulace vodojemu. Stavba bude dále vyžadovat připojení na rozvody elektro a dopravní infrastrukturu (příjezdová komunikace k vodojemu a vrtu). Přípojka elektro pro vodojem byla již realizována. Podrobně je předmět plnění této veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 5 a 6 této ZD).

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje i předpokládanou hodnotu vyhrazené změny závazku ve výši 1 313 495,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 21 931 348,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 19.04.2021 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Strážná
IČO 00279552
Adresa
Strážná 21
56301 Strážná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru