Výpis systémových zpráv

Vodovod Koclířov

Datum uveřejnění 22.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.06.2018
Označení verze Aktuální  (16.11.2018 11:17:20)
Systémové číslo P18V00005114
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vodovod Koclířov
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele novostavby vodovodu v obci Koclířov.
Stavba bude sloužit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Navrhované parametry stavby
Řad 1 km 0,0 – 0,221 PE 100RC, SDR 17, PN 10, dn 110x6,6 mm, dl. 221 m – úsek proveden v otevřeném výkopu
Řad 1 km 0221 – 0,438 PE 100RC, SDR 17, PN 10, dn 110x6,6 mm s ochr. Vrstvou z PP , dl. 217 m – úsek proveden mikrotuneláží
Řad 1 km 0,438 – 0,498 PE 100RC, SDR 17, PN 10, dn 110x6,6 mm, dl. 60 m – úsek proveden v otevřeném výkopu
Vodovodní přípojky PELD SDR 7,4, PN 10, dn 32x4,4 dl. 70 m
Zásobní řad km 0,0 – 0,529 PE 100RC, SDR 17, PN 10, dn 110x6,6 mm, dl. 529 m
Napojení hydrantů PE 100RC, SDR 17, PN 10, dn 90x5,4, dl. 2,0 m
Vodovodní přípojky Zásobní řad - PELD SDR 7,4, PN 10, dn 32x4,4 dl. 24 m

Staveniště se nachází v intravilánu obce Koclířov, katastrální území Koclířov. Vodovodní řad je veden převážně v silnici III/36824 a v místních komunikacích.
V těchto prostorách jsou již vedeny další inženýrské sítě včetně jejich přípojek (telekomunikační kabely, kabely ČEZ, plynovod, vodovod). Z hlediska provedení vodovodu lze staveniště charakterizovat jako mírně nepříznivé. Důvodem je především vedení trasy vodovodního řadu v souběhu se stáv. inženýrskými sítěmi.
Stavba se nachází v zastavěném území.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-020624
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast 18.07.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vodovod Koclířov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Koclířov
IČO 00276839
Adresa
Koclířov 123
56911 Koclířov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344958

Nahoru