Výpis systémových zpráv

"Vodovod Jelence"

Datum uveřejnění 22.05.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.05.2020
Označení verze Aktuální  (22.05.2020 21:59:39)
Systémové číslo P20V00003890
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Vodovod Jelence"
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Vodovod Jelence“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se řešení komplexního systému zásobování osady Jelence pitnou vodou z nového vodního zdroje HV1, včetně vodojemu s úpravnou vody, automatickou tlakovou stanicí a rozvody vody v rozsahu veškeré zástavby v obci. Zadavatel předpokládá, že realizace zakázky bude spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství České republiky v rámci Programu MZe 129 300, podprogram 129 302 - „Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II“.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 488 970,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě vodojemů
  • Výstavba úpraven pitné vody
  • Instalace a montáž vodovodních rozvodů
Datum ukončení příjmu nabídek 09.06.2020 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dolní Hbity
IČO 00242101
Adresa
Dolní Hbity 55
26262 Dolní Hbity
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 210204

Nahoru