Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vodní nádrž a tůň na p.č. 292/1 k.ú. Hoslovice

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 30.01.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.11.2016
Označení verze Aktuální  (30.01.2017 09:14:18)
Systémové číslo P17V00000558
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vodní nádrž a tůň na p.č. 292/1 k.ú. Hoslovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavba vodní nádrže a tůně.
Lokalita leží jižně od obce Hoslovice, ve volné krajině, poblíž hlavní komunikace směr Drážov.
Stavba se nachází na p.č.292/1, 292/2, 292 PK, 240/1 a 1619/1, jedná se o boční malou vodní nádrž a tůň, která je napájena z Hoslovického potoka.
Výstavba tůně a malé vodní nádrže naopak vhodně využije danou lokalitu a přispěje k rozvoji biodiverzity v daném území a zlepšení ekologické stability v území a zadržení vody.
Druh a předmět je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou fa SH Projekt s.r.o., Kvilda 36, 384 93 Kvilda , Ing. Martina Hřebeková, ČKAIT 0101643.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 17.6.2015 pod číslem jedn. MeÚV /2722/2015 městským úřadem ve Volyni. Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

Zhotovení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, pojištění apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření, provedeného digitálním způsobem a zpracování protokolu geodetické kanceláře.

Součástí zhotovení díla je dále:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- vytýčení inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správcům sítí,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů, včetně atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), revizí a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- uvedení všech povrchů (zpevněných ploch, zeleně apod.) dotčených stavbou do původního stavu, zeleň bude předána po první seči.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 565 859,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 02.12.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Tomáš Pošvic
IČO nepřiděleno
Adresa
Hoslovice 12
38719 Čestice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru