Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Víceúčelová plocha Kublov - I. etapa

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 13.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.06.2017
Označení verze Aktuální  (17.07.2017 13:57:36)
Systémové číslo P17V00004947
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Víceúčelová plocha Kublov - I. etapa
Druh Stavební práce
Popis 1.1. Předmětem díla pod názvem akce Víceúčelová plocha Kublov - I. etapa a to v rozsahu a v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, předloženou nabídkou včetně zhotovitelem navrženého harmonogramu a dále v rozsahu, daném projektovou dokumentací, která je přílohou této smlouvy a soupisem prací a výkazem výměr s položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Předmětem díla jsou i činnosti nezbytně související s jeho provedením a zdokumentováním. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak se zadávací dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 634 949,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 30.06.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Víceúčelová plocha Kublov - I. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kublov
IČO 00233439
Adresa
Kublov 199
26741 Kublov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354193

Nahoru