Výpis systémových zpráv

VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA SK LAPAČKA

Datum uveřejnění 14.06.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.06.2021
Označení verze Aktuální  (22.07.2021 07:17:50)
Systémové číslo P21V00004500
Stav zakázka neukončena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA SK LAPAČKA
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je asfaltobetonová hrací plocha a její přilehlé svahy ke komunikacím. V rámci přípravy staveniště budou v nezbytně nutném rozsahu odstraněny pařezy ze svahů, odstraněna stará konstrukce pro basketbalový koš a vybourána v celém rozsahu asfaltobetonová plocha. Rovněž bude odstraněno původní osvětlení včetně jeho sloupů. Pod celou plochou nového sportoviště bude proveden drenážní systém zaústěný do 2 ks nových akumulačních nádrží umístěných při severním okraji sportoviště, poté kamenité vrstvy a finální skladby nášlapného sportovního povrchu. Vzniknou dvě samostatná oplocená hřiště + streetbalové hřiště. Příjezd z bezejmenné místní komunikace bude pouze pro údržbu, a to po nové komunikaci š. 3,0 m s živičným povrchem. Přístup pro pěší je zajištěn komunikačními plochami (chodníkem) a předloženým schodištěm v severozápadní části sportoviště, přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace pak bezbariérovým chodníkem. Pro parkování vozidel budou nově vybudována stání podél místních komunikací, přičemž jedno parkovací stání bude určeno pro parkování osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy sportovních zařízení
  • Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
  • Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
Datum ukončení příjmu nabídek 30.06.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Šenov
IČO 00297291
Adresa
Radniční náměstí 300
73934 Šenov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 215561

Nahoru