Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vestavba školicího střediska, Nováčkova 233/18,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 14.05.2019  
Označení verze Aktuální  (18.06.2019 11:39:18)
Systémové číslo P19V00003776
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vestavba školicího střediska, Nováčkova 233/18, Brno - Husovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vestavby školícího centra a dodávka nábytku a IT zařízení.

Zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou. Podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci se vztahují pro všechny části veřejné zakázky, pokud není výslovně stanoveno jinak.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

I. část – vestavba školicího střediska

Předmětem plnění I. části veřejné zakázky je vestavba školicího střediska do stávajícího objektu, nemění se uliční vzhled objektu ani jeho výška či zastavěná plocha. Stavba nebude narušovat okolní životní prostředí ani pohodu bydlení v okolí – provoz / využití objektu se nemění. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou k tomu oprávněnou. Odpady budou mít charakter komunální a suť. Stavební materiál bude skladován na vlastním pozemku. Vlastní provoz v objektu se nemění a nebude vykazovat nadlimitní hodnoty akustické zátěže pro okolí. Dopravní zátěž a tím hluk od dopravy nebude navýšen.

V rámci stavby nedojde k demolici, pouze v místě vestavby bude sejmuta žulová dlažba a část ŠP podloží; nedojde ke kácení zeleně / dřevin.

V rámci vestavby bude provedena skrývka stávající skladby zpevněné plochy v místě vestavby. Po obvodě vestavby budou provedeny betonové monolitické základové pasy včetně podkladního betonu. Stávající zateplení podhledu ETICS v místě vestavby bude demontováno. Nové obvodové konstrukce jsou jednak plné (vyzděné z ker. tvarovek PTH tl. 300 mm + zateplení KZS Etics tl. 140 mm + omítka), dále pak prosklené – AL profily a trojsklem (A+) na celou světlou výšku vestavby (od podlahy až po stávající stropní konstrukci). Nové příčky budou provedeny zděné z příčkovek PTH 11,5. Podhled bude proveden nový, kazetový s vestavěnými svítidly a jednotkami chlazení. Součástí vestavby je i vybudování sociálního zázemí (WC+kuchyňka). Keramické obklady na WC a předsíni budou min. do v. zárubní. Interiérové dveře budou plné dřevěné a také AL prosklené v rámci interiérových skleněných příček standard např. Milt, Liko-s, atd.

Předmětem této části veřejné zakázky jsou rovněž veškeré činnosti uvedené v čl. IV návrhu smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 3a této zadávací dokumentace.

Podrobný popis technický podmínek je obsažen v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1a a nedílnou součástí zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracoval:
Gen. projektant: Ing. Petr Řezníček, IČ 675 50 045, Ulička 303, 664 34 Moravské Knínice, kancelář – Hudcova 78c, 612 00 Brno
Hlavní autorizovaný projektant: Ing. arch. Boris Hála, Tůmova 2257/28, 616 00, Brno, č.a. 972, A.0
Projektant staveb. konstrukčního řešení: Ing. Adam Kurdík, č.a. 1004280, Sklepní 253 Valtice 69142, IP00, IS00
Projektant PBŘ: Ing. Jana Gálová, č.a. 1003769, Klímova 2128/6 Brno – Žabovřesky 61600, IH00.

II. část – IT vybavení

Předmětem plnění II. části je dodávka IT vybavení do školicího střediska. Jedná se o dodávku kancelářských PC sestav, notebooků, kancelářského SW, tiskáren, dataprojektoru, flipchartu, projekčního plátna, magnetické tabule a laserového ukazovátka.

Podrobný popis technické specifikace je součástí přílohy č. 1b, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

III. část – Nábytek

Předmětem plnění III. části je dodávka kuchyňská linka, skříně, věšáky, kancelářské židle a stoly a další vybavení.

Podrobný popis technické specifikace je součástí přílohy č. 1c, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 236 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Počítače
  • Zařízení související s počítači
  • Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
  • Stavební práce
  • Balík programů pro tvorbu dokumentů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SKR stav, s.r.o.
IČO 26961474
Adresa
Nováčkova 233
61400 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-008996

Nahoru